ေတာင္းပန္စာ (Request)

ေတာ္ပါ။
ေမ့ေနတဲ့ အိပ္မက္ေတြကိုလဲ လာမႏွိဳးပါနဲ႔
ျဖဴေနတဲ့ တိမ္တိုက္ေတြကိုလဲ အေရာင္မဆိုးပါနဲ႔
အခ်ိဳးက်န လွပေနတဲ့ ညေနေတြကို လဲ မေျခမြပါနဲ႔
ေၾကာက္ပါရဲ ႔ ခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ ႔ဆို။
ဒီမွာ အလြမ္းသီခ်င္းေတြကိုပဲ solo ဆိုေနရတာ စိတ္ကုန္လြန္းလို႔ပါ။

လင္းေန(ရင္မွသံစဥ္)


Stop!!
Don't wake up the forgotten dreams.
Don't color the white clouds in the sky with beams.
Don't break the beautifully shaped evenings into dim.
Afraid of "Love you so much" and seem.
Tired of soloing sad songs alone at nearby stream.

lynnnay

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL