တစံုတရာ

တစံုတရာကိုလိုခ်င္လွ်င္
တစံုတခုကို အရင္းအႏွီးျပဳရေလသည္။
ထိုအခါ....
တစံုတရာတို႔ကို ဆံုးရွဳံး ရေလသည္။
ထိုထိုေသာတစံုတေယာက္တို႔သည္လည္း တိုးတိုးတဖံု က်ယ္က်ယ္တမ်ိဳး ငိုေၾကြးသမွဳ ျပဳရေလသည္။

လင္းေန(ရင္မွသံစဥ္)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL