ၾကင္နာလွည့္ပါ

ေကာင္မေလးေရ...
လြမ္းတဲ့စိတ္နဲ႔ ငိုေနလို႔...
ျပိဳလုလု မိုးကိုေတာင္
ၾကိဳဖို႔ အင္အား ကုန္သြားလို႔ကြာ
ၾကင္နာလွည့္ပါ။

လင္းေန

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL