ႏွင္းသို႔ အၾကိဳ

ရင္ခုန္သံေတြ ႏွဳတ္သိမ္းသြားတဲ့အခါ
ခါလီရင္ခြင္တစံု ကို ၀တ္ဆင္ရင္း...
ေ၀ခါစ ႏွင္းေတြေအာက္မွာေပါ့...
ကို တေယာက္တည္း....

လင္းေန

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL