မင္းဘယ္မွာလဲ

တိမ္ေတြ ေပၚမွာလား...
ေကာင္းကင္ထဲမွာလား...
ေျမလႊာေပၚမွာလား...
ေျမလႊာေအာက္မွာလား.....
ေဟာ....ေတြ ႔ ျပီ...
မင္း က ရင္ခြင္ထဲ ေရာက္ေနတာကိုး....

လင္းေနကို (30.09.2009)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL