ေဇာက္ထိုးကျခင္း

ၾကယ္ေတြ ေျမကလင္းလို႔
အခင္းအက်င္းေကာင္းတဲ့ ညေနေလ

ေကာင္းကင္ကို ငံုၾကည့္မိလို႔
ခေရေတြေတာင္ ေႂကြခဲ့ရတဲ့ညေပါ့

အလွအပ တခုေၾကာင့္…
(ခံစားခ်က္တို႔) ေထာင့္မွန္က်ခဲ့ ရတယ္ဆိုရင္

ဘယ္တရားမလဲ

လင္းေန (၂၀၀၉)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL