နတ္သမီးေလးလို

ႏွဳတ္ခမ္း ခ်ိဳခ်ိဳ..
ရင္မွာ နားခိုလို႔...
လွလိုက္တဲ့ ခ်စ္ပ်ဳိ..
နတ္သမီးေလးလို...

lynnnay@2009

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

How to call javascript functions from VB.NET and using WebBrowser Control