ရင္ခြင္မွကဗ်ာ

ရင္ခြင္တံခါးကိုေခါက္…
ခုမွ ဘာလို႔ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းေနရတာလဲ…

ရွာေလေ၀းဆဲ..
ေ၀ဒနာ မိုးသည္းထဲမွာ….

ဆိုေနစဥ္သီခ်င္း…
သံစဥ္ျပင္းျပင္းရဲ ႔ေအာက္မွာ…

က်ဆံုးသြားရွာ…
ႏွလံုးသားရဲ ႔ ကဗ်ာ…..

lynnnay@2009

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL