ကဗ်ာေလးတပုဒ္

ိမိုးေတြရြာလို႔ေပါ့ကြာ...
ႏွင္းေတြငိုေနရတာ...
တိမ္ေတြေတာင္ အေရာင္လြင့္ကုန္ပီ

lynnnay@2009

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

How to call javascript functions from VB.NET and using WebBrowser Control