ကဗ်ာေလး

လမ္းေပၚမွာ တုန္းက ကဗ်ာတပုဒ္ရခဲ့တယ္...
ကဗ်ာေလးေရ...
ေနျခည္ေတြေျပး ေလေတြ ေအးလည္း
အိပ္မက္ေလးထဲ ေပ်ာ္ပါေစ။

လင္းေနကို (03.09.2009 12:37AM)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL