အတိတ္ေကာက္ေၾကာင္း

သူငယ္ခ်င္းေရ...

တိတ္တိတ္ေလးေၾကကြဲ....
ေလထဲမွာ အိမ္ေဆာက္မိလို႔တဲ့ေလ.....
က်ိန္စာသင့္သြားတဲ့....
အိပ္မက္တခုအေၾကာင္း.....
ၾကားဖူးလား......

ဆက္ျပီးေမာင္းႏွင္....
လြင့္စင္သြားတဲ့...
ၾကယ္သိမ္တပြင့္အေၾကာင္းလည္း
ေမ့သင့္ရင္ေမ့လိုက္ေပါ့......

မင္းတို႔ မသိလို႔ပါ....
မင္းတို႔ လက္လွမ္းမီတဲ့.....
ျပတင္းေပါက္မွာ...
ငါ့ႏွလံုးသား....တင္ထားခဲ့တယ္.....

သူငယ္ခ်င္းေရ...
တို႔ေတြ မက္ခဲ့တဲ့...အိပ္မက္နဲ႔....
ဆက္ခဲ့တဲ့....အသက္ေတြအေၾကာင္း....
အျမဲ......
အမွတ္ရေနတယ္......

ကိုယ္၀မ္းနာကိုသိသြားတဲ့....
ျမစ္တစင္းက...အခိုက္အတန္႔ေတာ့....
ဆည္ဖို႔ ခံထားတယ္........

လင္းေနကို (March 2009)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

How to call javascript functions from VB.NET and using WebBrowser Control