လြမ္း...ျပီးေတာ့

ေတြ႔ေနက် မေတြရ လို႔ ျဖစ္တဲ့..
ရာသီေပၚ အလြမ္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး...
အရိပ္လို ျငိျပီး ထိရွေနတာကို မသိခဲ့လို႔ပါ...
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
နမ္းခြင့္ မရွိေတာင္မွ ... လြမ္းခြင့္ ရွိရင္ ေက်နပ္ပါတယ္ေလ.....

လင္းေန(၃၁.၀၈.၂၀၀၉)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL