အခ်စ္ရူးၾကီးရူးေလသည္

ငါက ကဗ်ာရူးၾကီးေလ...အခ်စ္ရူးၾကီးေပါ့...
ေလွာင္ၾကပါ ေျပာင္ၾကပါ...
အေမွာင္ထဲမွာပဲ..ေငါင္ေငါင္ၾကီး ငါ ေနပါ့မယ္.....

စိုလို႔ရႊဲလို႔.....
ႏွင္းအိုေတြ က်တဲ့ ေဆာင္း...
အို...ခုေတာ့...ေဟာင္းသြားျပီေပါ့.....

ေမာင္းႏွင္ရင္းလဲက်...
ဟိုမွာ အေမာဆို႔ေနတဲ့ ကားေတြေလ
ေၾကြျပီေပါ့...ဒီလမ္းမၾကီးေပၚမွာပဲ...

ရဲရဲေတာက္နီေနတဲ့...
ဒီ...စိန္ပန္းေတြ ပြင့္တဲ့လမ္း...
အနမ္းတပြင့္နဲ႔ အတူ...ထားခဲ့ရျပီ....


လင္းေနကို (၁၆.၀၉.၂၀၀၉)

Popular posts from this blog

npm refusing to install as a dependency of itself

Using Flexigrid with PHP and MySQL